Lid worden

Twee opties

  1. Registratie en veilige online betaling via deze link
  • Bepaalde informatie op onze site is voorbehouden aan onze leden. Volg de onderstaande instructies om “Member access” tot de site te krijgen.
  • Maak hieronder een nieuw gebruikersprofiel aan. Volledige toegang tot de site is voorbehouden aan GAQ-leden en moet door ons worden geverifieerd.
  • Registreer u niet meer dan één keer.
  • Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met membres@gaq.be
  1. Overschrijving van 25€ (of meer) per jaar op de onderstaande bankrekening, met naam, postadres en e-mail in het communicatie (vervang de “@” in je e-mailadres door een “-“).

Compte/rekening/account GAQ asbl (nieuwe bankrekening sinds 2019)

IBAN : BE54 3631 8311 2697 – BIC : BBRUBEBB