Over ons

Het doel van de vereniging is het verzekeren van de harmonieuze ontwikkeling van de wijk, het aanmoedigen van ontmoetingen tussen de bewoners en het verdedigen, verbeteren en bevorderen van de levenskwaliteit, de bescherming van het erfgoed, aandacht voor de opwarming van de aarde en culturele activiteiten, met name met het oog op levenslang leren en de bevordering van burgerparticipatie.

De vereniging streeft dit doel na door de volgende activiteiten uit te voeren:

  • elke activiteit die bewoners samenbrengt (bijeenkomsten of andere activiteiten)
  • elke activiteit die de vereniging in staat stelt om als doorgeefluik naar de autoriteiten op alle niveaus te fungeren
  • organisatie van festivals en rommelmarkten
  • publicatie van een jaarlijks tijdschrift, een website en informatie via sociale netwerken,
  • organisatie van plaatselijke evenementen, in het bijzonder met de plaatselijke winkeliers,
  • verzamelen van informatie en vergroten van kennis over de wijk en in het algemeen
    deelnemen aan openbare onderzoeken
  • juridische stappen ondernemen.