Leefomgeving

Levenskwaliteit is een ruim begrip. Het betekent dat de ontwikkeling van een wijk moet aansluiten bij de verwachtingen van de bewoners. Het gaat dus over de verschillende aspecten die het leven van de buurtbewoners beïnvloeden, van lawaaibestrijding tot het groener maken van de openbare ruimte. Het werk van de GAQ is gebaseerd op informatie verstrekt door buurtbewoners. Het wordt vervolgens op deze site gepubliceerd.

Dossiers en cours dans ce secteur

1 dossier(s) ont été trouvé(s)

  • échanges avec les riverains

    Cadre de vie

    • Ramassage des poubelles • Bulle à verre – Place des Gueux • Établissements horeca situés dans les environs de la rue de Gravelines et de la rue John Wilson Waterloo Courrier envoyé à la police

Nos derniers dossiers clôturés

Désolé, aucun dossier n’a été trouvé

En direct du blog