Mobiliteit

Het leefmilieu is een centraal thema voor de GAQ. Bewoners vestigen zich voor de kwaliteit van het leefmilieu in onze wijk, met haar binnentuinen, de groene ruimtes, de plaatselijke winkels en scholen. De verdediging van ons leefmilieu is een ware strijd en omhelst ook de ‘nieuwe’ bedreigingen van luchtvervuiling en lawaai. 

Dossiers en cours dans ce secteur

1 dossier(s) ont été trouvé(s)

  • Rond-Point Schuman

    Mobiliteit

    Document d’information de Beliris sur les travaux du Rond-Point Schuman en phase 2.

Nos derniers dossiers clôturés

Désolé, aucun dossier n’a été trouvé

En direct du blog