Expertisesectoren

De GAQ is actief op gebieden die zijn gedefinieerd als “expertisesectoren”. Elke sector werkt met een groep vrijwilligers binnen een werkgroep die, zoals de naam al aangeeft, werkt aan informatieonderzoek, nuttige contacten, bijeenkomsten en andere middelen om de expertise van elk van de onderstaande sectoren te ontwikkelen.