Toekenning van de vergunning voor het Schumanplein

Gepubliceerd op : 3 nov 2023

Reactie van de GAQ

De toekenning van de vergunning werd aangekondigd op X door Ans Persoons en vervolgens in een persbericht met enkele schetsen van dit project dat werd voorgesteld als ‘iconisch’ en als een signaal dat naar de hele wereld werd gestuurd.

– Een methode die de ontkenning van democratie en transparantie bevestigt die dit project vanaf het begin heeft gekenmerkt.

– De gekozen formule houdt geen rekening met de verwachtingen – en angsten – van de buurtbewoners en winkeliers, die de realiteit ter plaatse beter kennen dan wie ook.

– Ze onderschrijft het idee dat onze wijken kantoorwijken zijn die vriendelijker en gemengder moeten worden gemaakt. Dit is in strijd met de realiteit van de cijfers – 10.000 inwoners.

– De verkeerscijfers dateren van voor de COVID, die een grote impact had op het verkeer in de wijk.

– De gekozen formule is een budgettaire afgrond, en gezien het laatste voorbeeld van budgettaire euforie – het Palais du Midi – is er alle reden om te vrezen dat de werken zullen moeten worden onderbroken, met alle gevolgen voor bewoners, gebruikers, winkeliers en diensten.

– Het Schumanplein biedt toegang tot metro- en treinstations. Gezien de onregelmatige opvolging van andere werven waarbij Beliris en de MIVB betrokken zijn, vrezen omwonenden, pendelaars en Europese ambtenaren dat ze nog jarenlang zullen moeten laveren tussen bouwmachines en ‘omgeleide’ voetpaden. Deze angst wordt nog versterkt als het gaat om de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit.

– Het oorspronkelijke plan, dat nu bevestigd is, is de utopie van een team dat als onaangenaam wordt ervaren door bewoners, gebruikers en winkeliers, naar wie wel is geluisterd maar niet is geluisterd – De vergunning bevat geen begeleidende plannen voor de secundaire straten waarnaar het verkeer tijdens de werkzaamheden – en daarna – zal moeten worden omgeleid.

– De reorganisatie van het verkeer rond de Schuman zal de zogenaamde Europese wijk in tweeën delen, waardoor er een riool ontstaat voor auto’s vanaf de afrit van de E40 tot aan de Wetstraat – Het gedeelte Schuman-Cinquantenaire is al verschillende keren opnieuw ingericht, tegen hoge kosten.

– Niemand heeft aangegeven waar de demonstraties zullen plaatsvinden zodra de eerste schop de grond in gaat.

– Er moet een compensatiefonds worden opgericht voor de onvermijdelijke schade aan particuliere woningen, bedrijven en andere activiteiten die tijdens de werkzaamheden zullen worden getroffen.

We maken ook bezwaar tegen het misbruik van genereuze concepten die de GAQ en andere lokale bewonersorganisaties altijd hebben gesteund, zoals groene ruimten, gemengde functies, het delen van openbare ruimte en natuurlijk —- dialoog en overleg.

We betreuren het dat de Europese autoriteiten, die achter de “groene plannen” staan die door de lidstaten zijn aanvaard, niet waarschuwen tegen een project dat het sociale weefsel van een hele wijk zal vernietigen, een kolossaal budget zal opslokken en wordt gepresenteerd als een symbool van Brussel en Europa.

Van de Blog